Viser til dere forespørsel om hvem som har stemmerett i områdeklubbene.

Det er lovene til den enkelte områdeklubb som regulerer stemmerett i årsmøtet. Lovene til de enkelte områdeklubben kreves godkjent av Norske Elghundklubbers Forbund. Nord-Trøndelag Elghundklubb fikk sine lover godkjent av FS  06.03.2018 i FS-sak 08/18.

NTEHK sine vedtekter sier i §3-2 Møte- og stemmerett: Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Jeg har drøftet dette med advokat Hilde Engeland i NKK og det er etter hennes vurdering (og min) helt klart at det etter lovene til Nord-Trøndelag Elghundklubb er  de medlemmene som har betalt sin medlemskontingent i det året som årsmøte avholdes som har møte og stemmerett på årsmøtet. Dersom NEKF har godkjent lovene for en områdeklubb er disse gjeldende selv om de avviker noe fra den skisserte lovmalen til NKK.

Konklusjonen er derfor at det er møte og stemmerett for alle som har betalt sin kontingent det året årsmøtet finner sted. Det vil si at alle de som har betalt sin kontingent i 2021 har stemmerett på årsmøtet som avholdes i 2021. Om medlemmene har betalt for året før, 2020, gir ikke dette alene stemmerett på årsmøtet i 2021.

Jeg håper dette er avklarende til deres spørsmål om lovtolkingen for møte og stemmerett i deres årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

Endre A. Stakkerud

Forbundsleder

Norumvegen 23, 1923 SØRUM

Mobi.: 905 99 920