Da har NKK åpnet for at vi kan starte med blodsporprøver fra 1.mai. Dere som melder på gjør dette via NKK sin terminliste. Pris for Blodsporprøve er kr. 500,- refnr for prøve 26-20057. Lykke til prøve.