Årsmøte 19.februar - Valg.

 

 

Valgkomiteen ønsker forslag fra medlemmene på de ulike valgene som skal gjøres på årsmøtet.

Sittende leder, Knut Aasland, varamedlem Ivar Fjeset, og varamedlem valgkomite Berit Lona ønsker ikke gjenvalg. De øvrige stiller seg disponibel.

Forslag på de ulike valgene sendes skriftlig til valgkomiteen

v/ leder Erik Asklund,

Trøahaugen 54,7690 Mosvik

epost: erik.asklund@ntebb.no , innen 15.januar 20

 

  Valg på årsmøte 2022      
Verv   Valgår Navn  
Leder 1 år 2021 Knut Aasland på valg
nestleder 2 år 2020 Inga Berit Lein på valg
styremedlem 2 år 2021 Arnt Hammer ikke på valg
styremedlem 2 år 2021 Arne Haugskott ikke på valg
styremedlem 2år   Erik Belbo på valg
1.varamedl. 1 år 2021 Stian Haugan på valg
2.varamedl. 1 år 2021 Ivar Fjeset på valg
         
Valgkomite 3 år      
leder   2020 Erik Asklund går ut
medlem   2020 Peter Sundvik 1 år igjen
medlem   2021 Arne Jørstad 2 år igjen
varamedl. 1 år 2021 Berit Lona på valg
         
Revisor 1 år 2021 Jon Strand på valg
vara revisor 1 år 2021 Harald kavli på valg
         
Utsending til RS 2022     Fullmakt til styret å velge  
         
Honorar til styret        
         
Leder   kr 7 500    
kasserer   kr 6 000    
nestleder   kr 5 000    
styremedlemmer   kr 400 pr møte    
kjøregodtgjørelse   kr 3.50 pr km