Saker som ønskes behandlet på Årsmøte 2018 må være Styret i hende innen 10.januar 2018. (epost kolbjorn.thun@ntebb.no).

Forslag på kandidater til valg må være Valgkomiteens leder, Terje Djuvsland tlf. 970 68 333, i hende innen 10.januar 2018.

Årsmøtet planlegges 17.februar på Snåsa Hotell (med forbehold). Vi kommer tilbake med mer info innen utgangen av januar 2018.