Årsmøte 2024, 10/2 klokken 12:00

Årsmøtet i NTEHK blir lørdag 10.feb kl.12 på Høylandet Samfunnshus

Vi får besøk av Svein Jæger Hansen, så anbefaler å sette av datoen. (mer info kommer)

Innkommende forslag må være styret i hende innen 13.januar.

Personer som ikke stiller til gjenvalg, må varsle valgkomiteen innen 13.januar.

Forslag til nye kandidater må være valgkomiteen i hende senest 13.januar.

Valgkomiteen består av Arne Jørstad, Sissel Grongstad og Kjell Johan Hermann.

Champinatskjold må bestilles på vedlagt skjema til elghundklubben@gmail.com innen 11.januar. Egenandel per skjold 850kr.

Klikk her for bestillingskjema

Overnatting kan bookes på Høylandet Skysstasjon, bestilles via Høylandet kommune tel: 74 32 48 00

Overnatting Børstad Gård, tel: 90027535