Årsmøte 2024 avholdt 10/2-24

Lørdag 10/2-24 ble årsmøtet gjennomført. Årsmøtet ble i år avholdt på Høylandet, en klubb med så mange medlemmer burde hatt flere på årsmøte. Ca 25 personer deltok på årsmøtet. For fremtiden må vi forsøke å få med flere personer både på årsmøtet og årsmøtemiddagen.

Valg: Stian Haugan takket for seg som leder i klubben. Det samme gjorde Inga Berit Lein. Takk til begge for flere år i styret og aktive i klubben. Klubben håper å nytte både Inga Berit og Stian på andre områder i klubbens regi.

Nyvalgt i styret ble Vidar Sandstad som ny leder og Ida Mari Storhaug Skavhaug, nestleder. Velkommen på laget.

Under årsmøtet ble Christian Hagen utnevnt til Æresmedlem for sitt årelangt engasjement for klubben. Klubben gratulerer.

Alle som hadde deltatt på jaktprøver fikk tildelt utmerkelser for sine prøver. Oversikt over premiering finnes på resultater / prøver.

Det ble også utlevert Championat skjold for de som hadde oppnådd sitt championatkrav.

Oversikt over tildelt championat:
Kristin Vangstad Klettfjellet’s B-Shakira NO34248/20 2023 x NUCH
Ove Myhr A-Miko NO50673/21 2023 x x NUCH / N(B)CH
Kåre Martin Brandtzæg E-Draco NO58671/19 2023 x x NUCH / N(L)CH
Sissel og Kjell Johan Hermann Losnabakken’s SS-Frøya NO48731/22 2023 x N(B)CH
Kjell-Erik Hansen Huindtuva’s Arja NO33296/19 2023 x N(B)CH
Håkon Fjeset Lomyra’s Nala NO50724/22 2023 x N(B)CH
Ola Kristian Johansen Hunter’s favorites Iris NO37078/20 2023 x x NUCH / SVVCH
Kjetil Helden Kvernmomarka’s J-F Lykke NO39843/18 2023 x x NUCH / SVVCH
Kjetil Helden Resterøds Fauna SE31293/2020 2022 x N(B)CH

Kjell Ivar Forseth Haresjøen´s O-R Rivelino NO627690/20 2023 x NUCH