Årsmøte 2021 NTEHK
Sted blir flyttet til Snåsa Hotell 13.02.2021 oppdatert
-Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 16.01.2021 pr mail: elghundklubben@gmail.com
-Forslag til valgkomiteen
v/Per Arne Løvhaugen, Barstadvegen 309, 7760 Snåsa
mail: per.arne.lovhaugen@gmail.com
innen 16.01.2021