Årsmøtet 13/2 - 2021, Stiklestad Nasjonale kulturhus.

13. februar ble årsmøtet for NTEHK  avholdt på Stiklestad Nasjonale kulturhus. 28 medlemmer var påmeldt og 26 møtte. Været var skikkelig ufyselig men innenfor veggene var det god stemning. Frank Christiansen styrte årsmøtet med stødig hånd. Årsmøteprotokoll kan du se her eller under møtereferat. Årsmøtet ble gjennomført med god Corona-19 sikkerhet.

Etter årsmøtet ble det gjennomført premieutdeling og utdelig av Championatsjold

På bildet fra venstre foran, Knut Åsland, Håkon Fjeseth, Sissel og Kjell Johan Hermann. Bak fra venstre, Stian Haugan, Karl Ove Indal og Hallgeir Rønning. Sissel Grongstad og Paul Sturla Green var ikke tilstede under utdelingen.