Bestilling av Championatskjold, frist 15.januar 2021. Pris pr. skjold kr. 700,-. Benytt bestillingskjema som du kan laste ned her. Send skjema tilbake til elghundklubben via epost, elghundklubben@gmail.com.

Legg ved dokumentasjon på oppnådd krav for tittel.

Link til bestillingskjema PDF.

Link til bestillingskjema Exel.