Oppstart blodsporkurs i Framverran, torsdag 15. april.
Kursholdere Svein Småli og Ivar Fjeset.
Kurset går over 3-4 torsdager fremover.
Påmelding
Svein 93803890
Ivar 46878935
Det kommer info om flere kurs etterhvert.