Det blir dommermøte for bandhunddommere på Lein Vestre, 22 juni klokken 1900.

Anbefaler dommere å møte opp.

 

Bandhundkomiten