CHAMPIONATSKJOLD:
Dere som har bestilt championatskjold, bes betale inn egenandelen (700,-pr skjold) til klubbens kontonr 4464 10 15455 snarest.
Husk og merke innbetaling med navn og egenandel skjold