Ettersøkskurs videregående arrangert 8 og 9. juni.

Ettersøk videregående – avholdt helga 8-9.6. Svært god påmelding så dette var et populært kurs.
Læringsmål:
Godkjente ettersøks ekvipasjer skal tilføres kunnskap og gis opplæring i faglige ferdigheter for å lede og gjennomføre offentlige ettersøk.
Kandidatene skal:
• få innføring i lover, forskrifter og annet relevant regelverk som har betydning for å gjennomføre et sikkert og vellykket ettersøk.
• få innføring/opplæring i skuddplassundersøkelser og tolke hundens forskjellige «signaler».
• få kompetanse til å lede og gjennomføre offentlige ettersøk.
• få kompetanse på sikkerhet og human avliving i ettersøkssituasjoner.
• få innføring hvordan opptre i rollen som ettersøks- ekvipasje på vegne av offentlig myndighet.
• få opplæring om sikkerhetskrav ved ettersøk i nærhet av vei og jernbane.
• få opplæring i arbeid med å utvikle ettersøkshunden og være innom ulike måter for å kunne få fram en dyktig ettersøksekvipasje.
Det rapporteres om et velykket kurs og fornøyde kursholdere og kursdeltagere.