Det ligger an til at jaktprøvene i 2020 kan gjennomføres iht. terminlisten (med noen hensyn til smittevern).

Separate prøver:

1-dags og 2-dags prøver i perioden 1/7 – 15/11.

Samla prøver:

1-dags og 2-dags prøver 4. og 5. juli.

Det jobbes med å få et nytt registreringsprogram for jaktprøvene klart til bruk. Før dette er klart blir ikke prøvene åpnet for påmelding på web. Håper det er klart tidlig i juni og det vil bli gitt nærmere info her på hjemmesida.

Bandhundkomiteen.