Det er nå åpnet for påmelding på jaktprøver i januar(løshund), prøvene vil bli forsøkt avholdt om føre og andre forholdt tilsier at dette lar seg gjennomføre. Hunder som ikke fikk startet ved prøvene før jul i 2019 vil bli prioritert, og er således å anse som påmeldt på dette referansenr. 

Prøveleder vil sende ut mail til deltakere.

Se påmeldingsfrist på NKKs terminliste for jaktprøver.