Klubbens scannere

Scannere tilhørende Nord Trøndelag  EHK.

Klubben disponerer 12 stk scannere, her kommer en liste på hvem som disponerer disse.

Vi ber om at de som innehar scannere merker disse med nummer i hht liste og NTEHK.

Ved bytte av innehaver, meddeles dette undertegnende, så liste kan revideres.

 

Nummer Navn Sted

1

Kjetil Skogstad, 908 76 025 Verdal

2

Kåre Hårstadstrand, 476 58 733 Bangsund

3

Knut Aasland, 915 82 455 Sparbu

4

Arnt Hammer, 90845520 Høylandet

5

Torbjørn Opheim, 941 35 556 Snåsa

6

Erik Asklund, 901 18 955 Mosvik

7

Frode Nymoen, 473 78 892 Verdal

8

Hallgeir Rønning, 928 31 982 Skatval

9

Oddleiv Aksnes, 957 35 801 Leksdal

10

Svein Helge Hammer, 990 12 117 Høylandet

11

Svein Småli  Mosvik

12 og 13

Materialforvalter Ole Anton Sjule