Nord Trøndelag elghundklubb arrangerer årlig 3 utstillinger, Innherred (Mars), Stiklestadutstillinga (Juni) (samarbeid mellom flere klubber) og Namdalsutstillinga (November). Arrangementene er en viktig arena for alle som driver med jakthund, både med tanke på bedømming av ens hund men også en viktig arena for å ha en møteplass hvor både hunder og mennesker møter likesinnede. Utstilling er også en viktig inntekskilde for klubben og er med på å gjøre at klubben kan arrangere andre kurs og samlinger gjennom året.

For hvær utstilling trenger vi 10 – 15 hjelpere i forskjellige “stillinger”. Dette er alt fra parkeringsvakt, kontrollører av vaksine dokumenter, ID test osv. Utstillingsutvalget ønsker derfor å komme med en anmodning til våre medlemmer om å melde seg til “tjeneste”. Alle som blir med i utstillingskommite skal få nødvendig opplæring til de oppgaver som utøves. Kast deg på og meld deg til tjeneste. Send en melding til Arnt Hammer enten pr SMS 90845520, eller via FaceBook. Ev E-post sender du til arnt.hammer@outlook.com