Norsk Kennel Klub vil arrangere kurs for kommende eksteriørdommere i løpet av 2021-2 022. Kurshelgene vil være 4. – 5. desember 2021 og 26. – 27. februar 2022 på Østlandet.

Da NKKs dommerutdanningskomité (DUK) ser et stort behov for dommere i flere landsdeler, spesielt Vestlandet og Nord-Norge, er det også under vurdering å arrangere regionale kurs, helt eller delvis, i disse landsdelene, om det melder seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater.

Noen av forelesningene vil trolig også arrangeres digitalt.

Krav til kandidatene:

•Mellom 18 og 50 år

•Autorisert ringsekretær, eller i prosess med å utdanne seg (må fullføre)

•Gjennomført NKKs kynologikurs – kursbevis sendes til duk@nkk.no, kurs kan eventuelt fullføresetter søknadsfristen, men før start på dommerkurset

•Lang erfaring med hund og utstilling – helst med erfaring fra avl og oppdrett, men annenkunnskap kan godskrives

•Støtte fra egen raseklubb

•Personlig egnethet

Søknadsprosedyre:

Fyll ut søknadsskjema ved å trykke på denne linken:

Søknadsskjema dommerkurs

DUK vurderer søknadene, og de som ansees å fylle kravene, innkalles til intervju. Intervjuene skjer enten sentralt på Østlandet, eller i kandidatenes egen landsdel om det er et representativt antall søkere. Deretter avgjør DUK hvem som får tilbud om plass på eksteriørdommerkurset.

Søknadsfrist: 1. mai 2021