Da er alt kart for å arrangere utstilling for elghundrasene igjen. NKK  har åpnet for at vi igjen kan samles til utstilling, men vi må selvsagt rette oss etter en veileder som er utarbeidet for slike arrangement. Klubben vi ta hensyn til denne veilederen ved oppsette av raser og bedømming. Du melder deg på via NKK, teminliste eller “min side”. Vel møtt til utstilling på Steinkjer, Steinkjer hundeklubb sitt område vil bli utstillingsplass.