Østerdalen EHK inviterer til påmelding av deltakere, NM bandhund, 13. og 14. august 2021.
Samlingsplass er TOS-Arena i Os kommune.
Påmelding fra alle klubber skal være arrangøren i hende innen 04.05.2021.
De av våre medlemmer som har kvalifisert hund, og ønske om å representere NTEHK i dette mesterskapet må melde på sin hund innen fredag 30.april 2021.
NTEHK kan stille med 2 ekvipasjer og 2 reserver til mesterskapet.
Følgende opplysninger må vedlegges påmeldingen ;

     *Hundens reg.nr.

      *Hundens navn.

     *Premiering jaktprøver

     *Navn på fører

     *Fører’s adresse og postnr.

     *Fører’s mailadresse

     *Fører’s telefon nr.

     *Navn, hvis annen eier en fører.

     *Bilde av den enkelte ekvipasje

     *Ønske om overnatting, eller egen overnatting. Bobil / Campingvogn.

NTEHK betaler halve av kostnaden ved påmelding som er på kr. 8000.-, der
kr. 4000.- blir egenandelen pr. deltaker.

Frist for påmelding skal skje innen 30. april 2021 til bandhundkomiteen
v/ Ivar Fjeset. (ivar.fjeset@gmail.com)