Fra og med 2023 er det nye regler for uttak til NM for løs- og bandhund
Da vil områdeklubbene stå fritt til å velge ett av følgende alternativene for uttak:
Alternativ 1: Uttaksprøve
Alternativ 2: Historiske resultater
Før prøvesesongen starter, året før mesterskapet, må områdeklubben ha gjort vedtak og bekjentgjøre om de skal benytte alternativ 1 eller 2.
 
Styret i NTEHK har gjort følgende vedtak:
Alt 1. Uttaksprøve