NTEHK har inngått en intensjonsavtale med Halbostad Hundecamp på Høylandet.

Du kan lese mer om avtalen her:HHC