Det er forventet stor interesse for utstillinga på Valum. Derfor har klubben fått på plass en reservedommer. Marianne Holmli stille som dommer i ring to, om det blir stor påmelding. Fordelig av raser blir gjort når vi har oversikt over total antall hunder som bli påmeldt.

Kubben følger utviklingen rundt Covid-19 tett. Om nasjonale krav eller lokal smitteutvikling medfører at vi må avlyse, vil klubben tilbakebetale 100% av påmeldingsavgiften. Husk siste påmeldingsdag er 6/3. All påmelding må skje via web.