Jaktprøvesesongen for bandhundprøver starter 1.juli. Systemet for påmelding er dessverre enda ikke på plass. Det opplyses at det jobbes med saken og testing av programmet pågår.

Vi har en samla bandhundprøve 4.og 5.juli hvor påmeldingsfristen er satt til 20.juni.

Vi anmoder de som har planer om å melde på til denne prøven om å sende en SMS eller annen beskjed til leder i bandhundkomiteen, Ivar Fjeset, tlf 46878935.

Dette er ingen bindende påmelding, den må gjøres via WEB på NKK.no når systemene er klare.

Bandhundkomiteen