Gode hundevenner.
Da står vi foran ei ny høytid, påsken.
For de fleste av oss en annerledes påske i disse Coronatider.
Heldig er vi som har hund, for da trenger vi ikke noe påskudd for å komme oss ut i det fri.
Slik situasjonen er over hele Norge pr. dato blir også våre aktiviteter meget sterkt redusert.
Innherredsutstillinga ble avlyst, og nå også Stiklestadutstillinga. Dette da denne type aktivitet ikke er gjennomførbar før etter 15. juni.
Dette får selvfølgelig også økonomiske konsekvenser for klubben vår.
Her er det slik at vi i perioden mellom 14. – 21. april kan søke om økonomisk støtte på ikke gjennomført aktivitet.
Her er nedre grense for å være søknads berettig på kr. 25.000.-.
For klubbens del vil vi være godt over dette beløpet. Det som utgjør de største inntektstap/kostnad er 2 utstillinger og kanselering av flybilletter til de som skulle på kurs Gardemoen den 21.03.2020.
Vårt medlemsmøte som er planlagt på Snåsa Hotell, 02.05.2020 vil vi sikkert også måtte avlyse.
Vi har fortsatt håp om at separatprøver blir å kunne gjennomføre, da det vil være kun 2 personer ute sammen.
Dette vil vi avklare opp mot vårt forbund og NKK. Jeg forventer at de ivaretar dette slik at det er en felles avgjørelse som blir likt gjennomført for alle klubber.
Klubben (les meg) er i besittelse av flere Championatskjold og mange premier fra 2019 sesongen jaktprøver.
For de som skal ha disse utmerkelsene vil jeg avsette lørdag 25. april, mellom kl. 1400 til kl 1800 til avhenting ved min bolig i Tuvliveien 20 på Mære.
Minner om at egenandelen pr. championatskjold er på kr. 600.-, og det må være betalt før avhenting. Her er Erik Belbo rette person å kommunisere med.
Ber om at distriktene samordner seg slik at en kan hente premier til flere.
Da ønsker jeg alle våre medlemmer ei riktig god påske. Ta vare på hverandre, så også våre utmerkete hunder.
Knut Aasland
Leder i NTEHK.