Se PM for oppmøtetider. Raser vil bli tatt inn rasevis så langt dette er mulig. Oppmøtetid er 30 min før rasen dømmes.