PD ligger det feil informasjon om Championatreglene på NKK sine sider. Her er de regler som er gjeldende

Utstillings Championat:

Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. (Ikke krav om stor Cert). En gang 1.premie på jaktprøve for elghund (løs eller band) i ett av de Nordiske land.

Jakt Championat:

LØSHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH): Tre ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på 2-dagersprøve. Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember.

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve.

BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH): Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve. Kun en av prøvedagene på separate todagers-prøven kan tas på snø. Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve