Personvernerklæring

Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen (“Erklæringen”) gjelder for nettsiden www.nt-elghundklubb.no.no (“Nettsiden”), som drives av Nord-Trøndelag Elghundklubb (“oss”, “vi”, “vårt”). I denne erklæringen forklarer vi hvordan vi samler inn, bruker, oppbevarer og deler personopplysninger vi mottar fra brukere av nettsiden.

 

1. Informasjon vi samler inn

Når du bruker nettsiden, kan vi samle inn personopplysninger om deg, slik som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, og informasjon om din bruk av nettsiden.

 

2. Bruk av informasjon

Vi bruker personopplysningene dine til å drive nettsiden, tilby deg tjenester, kommunisere med deg, tilpasse innholdet på nettsiden til deg, og for å forbedre og utvikle nettsiden og tjenestene våre.

 

3. Deling av informasjon

Vi deler ikke personopplysningene dine med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å tilby tjenestene på nettsiden, eller hvis vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov.

 

4. Lagring av informasjon

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen, eller som påkrevd i henhold til gjeldende lov.

 

5. Sikkerhet

Vi tar sikkerheten til personopplysningene dine på alvor, og vi bruker passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller endring.

 

6. Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i, korrigering av, eller sletting av personopplysningene dine. Du har også rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine, og til å motsette deg slik behandling. 

 

7. Endringer i erklæringen

Vi kan endre denne erklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør vesentlige endringer, vil vi informere deg på nettsiden, eller på annen måte, før endringene trer i kraft.

 

8. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, eller om vår bruk av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på e-post: elghundklubben@gmail.com

 

Sist oppdatert: 30.06.2023