Ringsekretærkurs 16. -18. februar 2024.

Norsk Kennel Klub region Trøndelag vil avholde ringsekretærkurs 16.-18. februar 2024;

Fredag kl 18:00 – 21:00Lørdag kl 10:00 – 16:00Søndag kl 10:00 – 15:00

Kurset omfatter program for ringsekretærens og skriverens oppgaver i utstillingsringen, og en ekstra dag for eksamen for ringsekretærkandidater (frivillig). Dessuten er kurset og eksamenen obligatorisk for de som planlegger å utdanne seg som eksteriørdommere. Det er som kjent mangel på eksteriørdommere («forgubbing»), spesielt innenfor jakthundmiljøet.

Nærmere beskjed om sted for kurset kommer (Trondheimsområdet). Se NKK region Trøndelag sin hjemmeside.

Orientering om kurset, kontakt:

Frank Christiansen: frc@online.no

Atle Gundersen: atlegun@gmail.com