Frank Christiansen har holdt flere ringsekretærkurs gjennom mange år. Men det er dessverre likevel fortsatt få kvalifiserte/autoriserte ringsekretærer i nordfylket (Nord-Trøndelag) og Nordland. Gjennom sin dommergjerning kjenner han til det store behovet for ringsekretærer, og skrivere, og tilbyr på nytt å arrangere et slikt kurs.

Foruten å kvalifisere til ringsekretær, er kurset også velegnet for skrivere, noe det også er et stort behov for på klubbenes hundeutstillinger.

Samtidig er situasjonen etter hvert blitt slik at det  er blitt en «forgubbing» i dommerstanden, spesielt blant utstillingsdommere for jakthundrasene. Ringsekretærkurset er en nødvendig innfallsport for nye eksteriørdommere, hvilket det altså er et stort behov for!

Dersom klubbene ikke får engasjert og etter hvert autorisert tilstrekkelig ringpersonell, betyr dette at det må leies inn både ringsekretærer og skrivere langveis fra, og ikke minst også dommere (fra utlandet) – hvilket betyr merarbeid og økte kostnader for klubbene.

Kurset arangeres som et helgekursmed oppstart fredag kveld med påfølgende lørdag og søndag.

Tid og sted bestemmes så snart det er påmelding nok for å avholde kurs.

Påmeldingsfrist 1.juni 2022. Send epost til elghundklubben, elghundklubben@gmail.com