RS 2020 ble avholdt 5/9-20 på Gardermoen. Her finner du RS protokoll.