Stiklestadutstillinga - INFO

Det arrangeres kommisjonsmåling fredag 9/6 kl: 18.30 for elghundrasene. Sted Stiklestad Camping. Hunden må være 15 mnd eller eldre, det skal medbringes stamtavle. Gratis for klubbens medlemmer, kr 100,- for ikkemedlem. Påmelding sendes til Arnt, SMS til 90845520.

Se info om kommisjonsmåling lengre nede på siden.

Utstillingstrening, 9/6 ca kl 19.00. Dette er felles trening for alle raser, gratis.

Sosialt samling, ca kl: 20.00 etter at utstillingsområdet er klart, forsøker vi å få til en liten samlig med mat (spekemat) Dette blir en spleis (viips når en deltar). Meld deg på så vet vi hvor mange vi blir og hvor mye mat vi må kjøpe inn. Meld på til Arnt SMS til 90845520.

 

Hva er kommisjonsmåling?.

Hunden høydemåles av en kommisjon, to autoriserte dommere for rasen. Dette resulterer i et målebrev. Målebrevet skal oppbevares hos den respektive hundeeier og medbringes på utstilling. Kopi av attestert målebrev kan sendes til Norske Elghundklubbers Forbund (pr. e-post) slik at høyden kan legges inn i avlshundslistene på den respektive hund. Målebrevet er lagt ut på NEKFs nettside under SKJEMA, link http://elghundforbundet.no/skjema/andre-skjema/. Kommisjonsmåling for elghundrasene kan avholdes i tilknytning til utstilling eller annet arrangement. Det er den enkelte arrangør som avgjør om det er mulig å gjennomføre måling under arrangementet. Skal det avholdes kommisjonsmåling, skal arrangøren gi informasjon/annonsere om dette før arrangementet. Gjennomføring av kommisjonsmåling:

1. Kommisjon ved høydemåling av elghundrasene skal bestå av 2 for rasen autoriserte dommere.

2. Hunder av elghundrasene kan måles ved kommisjon etter fylte 15 måneder

3. Original stamtavle med ID-nummer skal leveres arrangør ved måling.

4. ID-nummer skal kontrolleres.

5. Ved måling i kommisjon måles hunden i endelig høyde og dette resultat kan ikke påklages.

6. Det utstedes et målebevis på hunden som kan fremvises på utstilling hunden deltar på i etterkant av kommisjonsmålingen