Utstilling / ringtrenings kurs 20.01-2024

Etter ønske fra medlemmer vil klubben forsøke å arrangere et endags utstilling / ringtrening kurs.

For påmelding, send epost til arnt.hammer@outlook.com

Sted: Høylandet Skysstasjon.

Instruktør, Frank Christiansen

Program:

1. Hvorfor hundeutstilling?

2. Utstillingsregler, utstillingsklasser og premier

3. Hvordan best mulig vise/presentere din hund på utstilling

· Forberedelse til utstilling

· Utstillingsdagen

· Bekledning og handling

· Trening/gode råd ute med hundene

Som det framgår av program blir det en bolk med teori og en bolk med mye praktisk trening / øvelser.

Kurset vil være gratis for klubbens medlemmer, og koster kr 200,- for ikke medlemmer. Kurset er åpent også for eiere med andre raser enn elghundraser.

Møt godt påkledt da vi vil være en del utendørs.

Det blir salg av kaffe og mat.