Endelig skal vi få muligheten til å arrangere utstilling igjen. Som erstatning for Innherred- og Stiklestadutstillinga skal vi arrangere utstilling i Steinkjer 26.juli. Arrangementsted blir Steinkjer hundeklubbs anlegg. Vi må forholde oss til ev restriksjoner som blir gjeldende, men det skal bli utstilling. NKK lager en veileder for denne type arrangement.

Dommere er Anne Marit Olsen og Frank Cristiansen.

Påmelding kommer på terminlista til NKK (ikke klar pr. 3.5-20)

Vi håper på stor deltagelse, vel møtt.