På grunn av Covid-19 er det utarbeidet en veileder for utstillinger. Denne veilederen bør alle som deltar på utstillinger lese gjennom å gjøre seg kjent med. Veilederen finner du her.