Videregående ettersøk del 2.

Målet er å utdanne godt kvalifisert ettersøksjeger med hund.

Kurset er obligatorisk for alle som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av offentlig myndighet.

Kurset består av 2 deler, en teoretisk del som gjennomføres som e-læring og som avsluttes med en elektronisk prøve.

Del 2 er et dagkurs som foregår ute,med fokus på praktisk skuddplassundersøkelser og

skyting med eget våpen. Avlivningsskudd på spesielle skiver, korte avstander.

Del 2 avholdes i sin helhet ute på Fåmyra skytebane, Bjartan, Helgådal i Verdal kommune.