Målet er å utdanne godt kvalifiserte førere av ettersøkshunder.

Kurset er obligatorisk for alle som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne
av offentlig myndighet.

Kurset består av 2 deler, en teoretsik del som gjennomføres som e-læring og som avsluttes med en elektronisk prøve. Del 2 er et dagkurs som foregår ute, med forkus på praktiske
skuddplassundersøkelser og skyting med eget våpen, avlivningskudd på skiver.
Del 2 avholdes i sin helhet ute på ; Fåmyra skytebane, Bjartan, Helgådal i Verdal Kommune.

Dato ; Lørdag 26 juni 2021.

Pris ; medlemmer kr. 800.- / ikke medlemmer kr. 1000.- ( I prisen ligger det også kurshefte og diplom.)

Tilgang inn  på portalen til E-læringsdelen bli bli gitt den enkelte etter påmelding

Påmelding innen 16. mai 2021 til  Knut Aasland, som er instruktør på utedagen.

Knut Aasland.
Mailadr ; knut.asbjorn.aasland@ntebb.no.
Telf ; 91582455.