Viknaprøven 2023, avholdt i sol og varme.

Årets Viknaprøve ( 2 dags samlaprøve) ble arrangert helga 18-20 august i strålende vær (ikke så bra jaktvær). Prøven fikk gledelig stor påmelding ble vi nødt til å søke NKK om utvidelse med en dag slik at vi fikk bedømt noen hunder på fredag. I tillegg måtte vi ut på “markedet” for å hente dommer utenfor egen klubb.

 

Det ble bedømt totalt 6 todag ekvipasjer (12 prøver) og 6 endags + en fersksporprøve. Det ble varme dager med temperaturer opp i 25 grader og sol fra blå himmel. Lite og variabel østavind gjorde at det ble utfordrende prøvedager for alle deltagende hunder med sine førere.

 

Base for prøven var Kleiva camping på Vikna, og vår lokale koordinator og dommer Margit Stangring hadde gjort et fantastisk forarbeide med terreng og øvrig praktiske forberedelser. NKK´s rep var Erik Asklund, Nkk´s vara Ivar Fjeseth og prøveleder Arnt Hammer.

 

Takk til dommere Ivar Fjeseth, Erik Asklund, Kamilla Engen, Berit Lona, Margit Stangring, Emil Bakkejord Vinne, Arnt Hammer, Torbjørn Oppheim og Ola Kristan Johansen.

 

Beste todags ekvipasje ble NEG Lomyra´s Ecko fører Marte Falkman Eriksen og beste endags ekvipase ble NES Luna, med fører Stig Mosti. Beste prøvedag av alle hundene var det NES Rønninglia´s Cora med fører Paul Sturla Green som besørget. Se resultater under for mer info om ekvipasjene.

 

Samla prøver er en topp arena for utveksling av erfaring og kompetanse og praten gikk til langt på kveld hver dag mellom deltagere og dommere.

 

Video fra en innpåstilling, dette er de siste 50 sek av arbeidet.

 

Klubben takker alle deltagere og dommere for vel gjennomført prøvedager.

 

Resultater:

To dags prøver: Link til resultater

Endagsprøver fredag og lørdag: Link til resultater

Endagsprøver søndag: Link til resultater